با خرسندی اعلام می گردد ممیزی استاندارد  ISO 9001:2015 در شرکت صنایع شیمیایی پارس دیبا با ممیزی خانم نادعلی در مورخ 3 و 4 آذر ماه سال 1398 با موفقیت این سازمان و دریافت گواهینامه از شرکت ایتالیا  IMQ به انجام رسید. [...]

ممیزی شرکت صنایع شیمیایی پارس دیبا

با خرسندی اعلام می گردد ممیزی استاندارد  ISO 45001:2018 در شرکت ایران خودرو دیزل با ممیزی خانم رحیمی و آقای ارفعی و آقای عظیمی در مورخ 2 الی 4 آذر ماه سال 1398 با موفقیت این سازمان و دریافت گواهینامه از شرکت ایتالیا  IMQ به انجام رسید. [...]

ممیزی شرکت ایران خودرو دیزل

اولین گواهینامه استقرار سیستم مدیریت امنیت  اطلاعات (ISMS) بر اساس استاندارد ملی ISO/IEC 27001:2013 - ISIRI و الزامات مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری از سوی این مرکز با ممیزی شرکت مرزبان کیفیت به دفتر معماری سازمانی و هوشمندسازی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور اعطا شد. http://afta.gov.ir/Portal/home/?news/235046 [...]

اولین گواهینامه استقرار سیستم مدیریت امنیت  اطلاعات (ISMS)

با خرسندی اعلام می گردد ممیزی استاندارد هایISO 14001:2015, ISO 45001:2018 در شرکت زرسیم با ممیزی خانم رحیمی و آقای خسروی در مورخ 19 الی 21 آبان ماه سال 1398 با موفقیت این سازمان و دریافت گواهینامه از شرکت ایتالیا  IMQ به انجام رسید. [...]

ممیزی شرکت  زرسیم

با خرسندی اعلام می گردد ممیزی استاندارد های  ISO 9001:2015, IATF 16949:2016 در شرکت  لولا خودرو  با ممیزی آقای نظریان ، آقای پورنقی و آقای الماسیه در مورخ 18 الی 20 آبان ماه سال 1398 با موفقیت این سازمان و دریافت گواهینامه از شرکت ایتالیا  Rina به انجام رسید. [...]

ممیزی شرکت لولا خودرو