تماس با ماتلفن:88529400-9821+

 تلفکس: 88768063-9821+

ایمیل: info@imq.ir 

آدرس: تهران، خیابان سهرودری شمالی، خیابان خرمشهر(آپادانا)، خیابان شهید عربعلی(نوبخت)، کوچه ششم، پلاک 15، طبقه اول