ممیزی شرکت فرآورده های نسوز

ممیزی شرکت فرآورده های نسوز

با خرسندی اعلام می گردد ممیزی استاندارد های ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007  در شرکت فرآورده نسوز پارس  با ممیزی خانم مهندس نادعلی، آقای مهندس یامینی در مورخ 10 و 11 شهریور ماه  سال 1397 با موفقیت این سازمان و دریافت گواهینامه از شرکت IMQ به انجام رسید.