ممیزی شرکت ایران لوازم قطعه

ممیزی شرکت ایران لوازم قطعه

با خرسندی اعلام می گردد ممیزی استاندارد های ISO 9001:2015, IATF 16949:2016 در شرکت ایران لوازم قطعه با ممیزی جناب آقای زندینه  خانم ورسه آقای ضیایی در مورخ 19 تا 21 خرداد ماه  سال 1397 با موفقیت این سازمان و دریافت گواهینامه از شرکت IMQ به انجام رسید.