ماموریت و چشم انداز

 

 

چشم انداز IMQ

چشم انداز ما صداقت اخلاقي و حرفه‌اي، وفاداري، رعايت عدالت ميان مشتريان و موضع گيري شفاف در بازار است. ما کيفيت را به عنوان عاملي تعبير کرده‌ايم که به مشتريان ارزش افزوده مي‌دهد، انتظاراتشان را برآورده مي‌سازد و از آن فراتر مي‌رود و همواره امکان دستيابي به فرصت‌هاي جديد را بوجود مي‌‌آورد.

 

 

 

ماموريت IMQ

ماموريت ما حمايت از سازمان‌ها و مشتريان آنهاست، با مميزي اثر بخش به سازمان‌ها فرصت مي‌دهيم تا با شناسايي نقاط قوت و ضعف خود، فعاليت‌هاي ارزش افزا را تقويت نمايند.

ماموريت ما افزايش سطح کيفي و بهبود رقابت پذيري محصولات و خدمات سازمان‌ها و شرکت‌هاي دولتي و خصوصي، پشتيباني و ايجاد انگيزه‌هاي بهبود مستمر سيستم‌هاي مديريت و در نهايت صدور گواهينامه‌هاي بين‌المللي در راستاي حمايت از تجارت آزاد محصول در بازار جهاني مي‌باشد.