مقالات

در این قسمت مقالات مربوط به مدیریت سیستم های مدیریت قرار می گیرد

تفكر سيستمی

تفكر سيستمی

     امروزه بسیاری از مسائل و مشکلات جوامع بشری و سیستمهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از جزنگری می باشد. بر طبق تعریف سیستم عبارتست از مجموعه ای از عناصر (elements) که بر روی یکدیگر تعامل دارند. مشکل از جایی [...]

ادامه مطلب
فرآیند برنامه‌ریزی استراتژیک

فرآیند برنامه‌ریزی استراتژیک

خلاصه: پیشرفت و توسعه‌ی سریع در جهان امروز و تغییرات پرشتاب محیطی، آگاهی از تحولات را ضروری ساخته است. نیاز به برنامه‌ریزی بر کسی پوشیده نیست. بی‌اعتمادی ناشی از تغییرات محیطی و کسب سود بیش‌تر برنامه‌ریزی را به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل کرده [...]

ادامه مطلب