طبقه بندی های مرتبط با: IMQ

با خرسندی اعلام می گردد ممیزی استاندارد ISO 9001:2015 در شرکت توزیع و حمل و نقل خاورمیانه ایمن بار (ملکو)  با ممیزی سرکار خانم نادعلی و سرکار خانم امیری، آقای احمدیان در مورخ 18 و 18، 20 اسفند ماه  سال 1397 با موفقیت این سازمان و دریافت گواهینامه از شرکت IMQ به انجام رسید. [...]

ممیزی شرکت توزیع و حمل و نقل خاورمیانه ایمن بار (ملکو)

در ادامه سری "جلسات هم‌اندیشی و بررسی موضوعی ممیزان IATF شرکت IMQ", روز پنجشنبه ۲۵ بهمن ماه، جلسه‌ای با حضور آقای مهندس کارابدیان، مدیر عامل شرکت و نیز سرممیزان حوزه صنعت خودرو و مدیر و کارشناسان واحد ثبت و صدور گواهینامه در محل این شرکت برگزار شد. در این جلسه، [...]

جلسات هم‌اندیشی و بررسی موضوعی ممیزان IATF شرکت IMQ

با خرسندی اعلام می گردد ممیزی استانداردISO 50001:2011   در شرکت فرآوری مواد معدنی ایران با ممیزی آقای علیزاده در مورخ 1 دی ماه  سال 1397 با موفقیت این سازمان و دریافت گواهینامه از شرکت  IMQ به انجام رسید. [...]

شرکت فرآوری مواد معدنی ایران

با خرسندی اعلام می گردد ممیزی استاندارد  ISO 9001:2015 در شرکت سرما آفرین ایران با ممیزی آقای معدن پور و آقای اخوت خو در مورخ 5 و 6 آبان  ماه  سال 1397 با موفقیت این سازمان و دریافت گواهینامه از شرکت  IMQ به انجام رسید. [...]

ممیزی شرکت سرما آفرین ایران

با خرسندی اعلام می گردد ممیزی استاندارد های  ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015, OHSAS 18001:2007, ISO/TS 29001:2010 در شرکت توسعه پتروشمی نگین مکران با ممیزی آقای روستایی، آقای امانی و آقای فقیه در مورخ 5 ،6، 7، 12، 13و14 آبان  ماه  سال 1397 با موفقیت این سازمان و دریافت گواهینامه از شرکت IMQ به [...]

ممیزی شرکت پتروشیمی نگین مکران