دستور العمل استفاده از لوگو

شرکت های دارنده گواهینامه باید از دستور العمل های زیر به منظور استفاده از لوگو شرکت تبعیت نمایند.

ضوابط استفاده از لوگوهای مرزبان کیفیت

ضوایط استفاده از لوگوهای IMQ

ضوایط استفاده از لوگوهای IMQ برای IATF 16949:2016

Regulation of the use of the mark issued by IMQ