ضمن تبریک سال نو و با آرزوی صحت و سلامتی برای همراهان همیشگی شرکت مرزبان کیفیت، همانگونه که مستحضرید باتوجه به شیوع ویروس COVID-19 و شرایط خاص پیش آمده در پایان سال 89، روال انجام ممیزی‌ها و فرایند ثبت و صدور گواهینامه‌ها در ایران و جهان دچار اختلال گردید.      خوشبختانه [...]

شرایط ویژه شرکت مرزبان کیفیت برای صدور/تمدید اعتبار گواهینامه‌ سیستم های مدیریت

پذیرفتن یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی سازمان را قادر می سازد که محیط کار سالمی را برای تمام کسانی که به محیط کار دسترسی دارند فراهم سازد، تا از آسیب های مربوط به کار و بیماری های کاری جلوگیری کند و به طور مداوم عملکرد ایمنی و بهداشت [...]

سيستم مديريت ايمنی و بهداشت حرفه‌ای  ISO 45001:2018