با پایان یافتن فرآیند ممیزی و ثبت و صدور گواهینامه شرکت های آرمکو و سایپا شیشه شمار شرکت های ایرانی که موفق به اخذ گواهینامه IATF 16949:2016   از شرکت IMQ ایتالیا شدند به عدد 200 رسید. جا دارد تا از حسن اطمینان مشتریان وفادار این شرکت و نیز حسن اعتماد شرکت [...]

 فرآیند ممیزی و ثبت و صدور گواهینامه شرکت های آرمکو و سایپا شیشه