ممیزی پلی کلینیک ابن سینا، درمانگاه قدس، درمانگاه شماره 3، درمانگاه خمین، درمانگاه ساوه، درمانگاه محلات

تعداد بازدید: 2550

ممیزی پلی کلینیک ابن سینا، درمانگاه قدس، درمانگاه شماره 3، درمانگاه خمین، درمانگاه ساوه، درمانگاه محلات

با خرسندی اعلام می گردد ممیزی استاندارد    ISO 9001:2015 تحت اعتبار مرکزی تایید صلاحیت ایران (NACI) در پلی کلینیک ابن سینا، درمانگاه قدس، درمانگاه شماره 3، درمانگاه خمین، درمانگاه ساوه، درمانگاه محلات با ممیزی خانم شکرانه و آقای تخوت خو در مورخ 23 الی 25 آذر ماه سال 1398 با موفقیت این سازمان و دریافت گواهینامه انجام رسید.


دسته بندی ها :