ممیزی حمل و نقل توکا

تعداد بازدید: 751

ممیزی حمل و نقل توکا

با خرسندی اعلام می گردد ممیزی استاندارد های  ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 در شرکت  حمل و نقل توکا  با ممیزی سرکار خانم رحیمی، آقای اخوت خو و آقای احمدیان در مورخ 2، 3 و 4 اردیبهشت ماه سال 1398 با موفقیت این سازمان و دریافت گواهینامه از شرکت IMQ به انجام رسید.


دسته بندی ها :