سیستم راهنمای مدیریت پروژه ISO 21500

تعداد بازدید: 5892

سیستم راهنمای مدیریت پروژه   ISO 21500

 

ISO 21500  راهنمایی برای مدیریت پروژه فراهم می کند و می تواند توسط هر نوع سازمانی از جمله سازمان های دولتی ، خصوصی و برای هر نوع پروژه ، صرف نظر از پیچیدگی، اندازه و یا مدت زمان استفاده شود. ISO 21500  سطح بالایی از مفاهیم و فرآیندهای عملی مدیریت پروژه را تشریح می نماید. مدیران پروژه ها ، از استاندارد راهنمای مدیریت پروژه ISO 21500 جهت بهبود موفقیت پروژه و دستیابی به نتایج کسب و کار استفاده می نمایند.

 ISO 21500 برای اولین بار در یک خانواده از استانداردهای مدیریت پروژه برنامه ریزی شده  است . استاندارد مدیریت پروژه ISO 21500 ، برای برقراری ارتباط بین استانداردهای بین المللی مانند ISO 10006 ، سیستم های مدیریت کیفیت - راهنمایی هایی برای مدیریت کیفیت در پروژه ها، ISO 10007، سیستم های مدیریت کیفیت - راهنمایی هایی برای مدیریت پیکربندی، ISO 31000 ، مدیریت ریسک - اصول و دستورالعمل ها، و برخی از استانداردهای بخش خاص در صنایعی مانند هوافضا و فناوری اطلاعات طراحی شده است.  ISO 21500 ، راهنمای مدیریت پروژه ، توسط کمیته پروژه ایزو  ISO/PC 236  توسعه داده شده است.

مزایای استاندارد مدیریت پروژه ISO 21500 عبارتند از :

  • انتقال دانش را بین پروژه ها و سازمان ها برای بهبود تحویل  پروژه ها تشویق می نماید
  • افزایش انعطاف پذیری کارکنان مدیریت پروژه و توانایی آنها برای کار بر روی پروژه های بین المللی
  • اصول جهانی مدیریت پروژه و فرآیندها را فراهم می نماید

 

شرکت IMQ با توجه به سابقه همکاری گسترده با سازمان ها و شرکت های پروژه محور ، با رویکردی تخصصی و با استفاده از کارشناسان توانمند امکان ارائه خدمات ارزيابي و صدور گواهي استاندارد بین المللی ISO21500 را فراهم نموده است.

 

                                                         


دسته بندی ها : استاندارد ها