سيستم مديريت ايمنی در زنجيره تامين مواد غذايی ISO 22000

تعداد بازدید: 5927

سيستم مديريت ايمنی در زنجيره تامين مواد غذايی  ISO 22000

 

ايمني مواد غذايي براي تمامي سازمان‌هايي که مواد غذايي را توليد، تامين يا حمل مي کنند و در نهايت مصرف کنندگان مواد غذايي، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. امروزه این سازمان‌ها ،  نياز روز افزون به شناسايي و کنترل خطرات مواد غذايي را به خوبي دريافته‌اند. اين الزام براي انواع سازمان‌هاي زنجيره تامين مواد غذايي از توليد کنندگان اوليه مواد غذايي، توليد کنندگان نهايي مواد غذايي، توليد کنندگان خوراک دام و طيور، عوامل حمل و نقل و انبارش و پيمانکاران فرعي گرفته تا خرده فروشان و محل‌هاي ارائه خدمات غذايي کاربرد دارد. سازمان‌هاي ديگر موجود در اين زنجيره نیز مانند توليد کنندگان تجهيزات، مواد و ظروف بسته‌بندي، شوينده‌هاي مورد استفاده براي ماشين آلات توليد مواد غذايي، مواد نگهدارنده، افزودني‌ها و اجزاي اصلي موجود در ترکيب مواد غذايي در اين گروه قرار مي‌گيرند.

استاندارد ISO 22000 يک سيستم مديريت ايمني مواد غذايي است که ساختار استاندارد ISO 9001 در تدوین آن بکار گرفته شده است . این استاندارد ، اصول سيستم شناسايي خطرات و نقاط کنترل بحراني (HACCP)و موارد کاربردي مندرج در شاخه مواد غذايي را با برنامه‌هاي لازم براي کنترل و کاهش خطرات شناسايي شده تلفيق مي‌نمايد.

شرکت IMQ با استفاده از تجارب همکاري گسترده با شرکت‌هاي زنجيره تامین مواد غذايي، خدمات مميزي و ثبت و صدور گواهينامه بين‌المللي استاندارد ISO 22000 را ارائه مي‌نمايد.

 

                                


دسته بندی ها : استاندارد ها