سيستم مديريت کيفيت ISO 9001

تعداد بازدید: 1910

  سيستم مديريت کيفيت ISO 9001

 

سازمان بين‌المللي استاندارد (ISO) در سال 1987 توسط کميته فني (TC 176)، استانداردهاي سري ISO 9000 را عرضه نمود.

استاندارد ISO 9001 با تکيه بر رويکرد فرآيندي و منطق بهبود مداوم، بر کيفيت مدیریت تمرکز داشته و سازمان‌ها را جهت کسب فرصت‌هاي جديد در محيط رقابتي امروز آماده مي‌سازد. تا کنون شرکت‌ها و سازمان‌هاي متعددي در سرتاسر جهان به پياده سازي و دريافت گواهينامهISO 9001 اهتمام ورزيده‌اند، به نحوي که امروزه اين استاندارد در صدر فهرست تعداد گواهينامه‌هاي صادره جهان در مقايسه با ساير استانداردهاي ISO قرار دارد.

در اين استاندارد، الزامات يک سيستم مديريت کيفيت براي مواردي مشخص مي‌گردد که يک سازمان نيازمند به اثبات توانايي خود در ارائه محصولاتي دارد که مي‌بايست خواسته‌هاي مشتري و الزامات قانوني مربوطه را برآورده نمايند. هدف اصلي اين استاندارد، ارتقاء سطح رضايتمندي مشتريان بوده و قابل پياده سازي و دريافت گواهينامه در تمامي زمينه‌هاي کاري مي‌باشد.

امروزه دريافت گواهينامه ISO 9001، شاهدي دال بر تعهد سازمان‌ها به کيفيت و همچنين ارتقاء آن از طريق اصلاح فرآيندها و بهبود مداوم در مقايسه با رقبا مي‌باشد.

 

شرکت IMQ، با استفاده از تجربيات متعدد خود در مميزي سازمان‌ها و شرکت‌هاي دولتي و خصوصي در بخش‌هاي مختلف توليدي و خدماتي، به ارائه خدمات مميزي و صدور گواهينامه ISO 9001 جهت سازمان‌هاي متقاضي مي‌پردازد. با مميزي اثر بخش به سازمان‌ها فرصت مي‌دهيم تا با شناسايي نقاط قوت و ضعف خود، فعاليت‌هاي ارزش افزا را تقويت نمايند.

 

استاندارد   ISO 9004 یکی دیگر از استانداردهای سری ISO 9000  می باشد . این استاندارد راهنمایی براي در نظر گرفتن کارايي سيستم مديريت کيفيت سازمان‌ها علاوه بر اثر بخشي آن است. هدف اين استاندارد، بهبود عملکرد سازمان و افزايش سطح رضايت مشتريان و ساير ذينفعان مي‌باشد.

 

سازمان هایی که گواهينامه ISO 9001 را دريافت کرده اند و همچنان در مسير تعالي و بهبود مداوم گام بر مي‌دارند، می توانند از خدمات شرکت IMQ جهت ارزيابي انطباق استاندارد ISO 9004 بهره مند گردند ، این سازمان ها پس از پياده سازي استاندارد  ISO 9004 نظير ساير استانداردهاي مديريتي، آن را مورد ارزيابي و صحه گذاري قرار می دهند . در صورت برآورده ساختن الزامات مربوطه نیز، گواهي تاييد پياده سازي مؤثر مدل بهبود عملکرد ISO 9004 از سوي شرکت IMQ صادر مي‌گردد.

                                                       


دسته بندی ها : استاندارد ها