ممیزی شرکت صنایع شیمیایی پارس دیبا

ممیزی شرکت صنایع شیمیایی پارس دیبا

با خرسندی اعلام می گردد ممیزی استاندارد  ISO 9001:2015 در شرکت صنایع شیمیایی پارس دیبا با ممیزی خانم نادعلی در مورخ 3 و 4 آذر ماه سال 1398 با موفقیت این سازمان و دریافت گواهینامه از شرکت ایتالیا  IMQ به انجام رسید.