ممیزی شرکت ایران خودرو دیزل

ممیزی شرکت ایران خودرو دیزل

با خرسندی اعلام می گردد ممیزی استاندارد  ISO 45001:2018 در شرکت ایران خودرو دیزل با ممیزی خانم رحیمی و آقای ارفعی و آقای عظیمی در مورخ 2 الی 4 آذر ماه سال 1398 با موفقیت این سازمان و دریافت گواهینامه از شرکت ایتالیا  IMQ به انجام رسید.