اولین گواهینامه استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)

اولین گواهینامه استقرار سیستم مدیریت امنیت  اطلاعات (ISMS)

اولین گواهینامه استقرار سیستم مدیریت امنیت  اطلاعات (ISMS) بر اساس استاندارد ملی ISO/IEC 27001:2013 - ISIRI و الزامات مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری از سوی این مرکز با ممیزی شرکت مرزبان کیفیت به دفتر معماری سازمانی و هوشمندسازی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور اعطا شد.

http://afta.gov.ir/Portal/home/?news/235046