ممیزی شرکت زرسیم

ممیزی شرکت  زرسیم

با خرسندی اعلام می گردد ممیزی استاندارد هایISO 14001:2015, ISO 45001:2018 در شرکت زرسیم با ممیزی خانم رحیمی و آقای خسروی در مورخ 19 الی 21 آبان ماه سال 1398 با موفقیت این سازمان و دریافت گواهینامه از شرکت ایتالیا  IMQ به انجام رسید.