ممیزی شرکت توسعه بهداشت و سلامت مپنا (تبسم)

ممیزی شرکت توسعه بهداشت و سلامت مپنا (تبسم)

با خرسندی اعلام می گردد ممیزی استاندارد های  ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 در شرکت  توسعه بهداشت و سلامت مپنا (تبسم)  با ممیزی آقای بیات و خانم آزاد منش در مورخ 23 الی 25 اردیبهشت ماه سال 1398 با موفقیت این سازمان و دریافت گواهینامه از شرکت IMQ به انجام رسید.