ممیزی شرکت پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه

ممیزی شرکت پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه

با خرسندی اعلام می گردد ممیزی استاندارد های ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 در شرکت  پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه  با ممیزی آقای امانی و آقای ارفعی در مورخ 21 الی 24 اردیبهشت ماه سال 1398 با موفقیت این سازمان و دریافت گواهینامه از شرکت IMQ به انجام رسید.