ممیزی شرکت نفت بهران

ممیزی شرکت نفت بهران

با خرسندی اعلام می گردد ممیزی استاندارد هایISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018  در شرکت نفت بهران با ممیزی خانم نادعلی و آقای احمدیان در مورخ 6 و 7 بهمن ماه  سال 1397 با موفقیت این سازمان و دریافت گواهینامه از شرکت IMQ به انجام رسید.