ممیزی شرکت لولا خودرو

ممیزی شرکت لولا خودرو

با خرسندی اعلام می گردد ممیزی استاندارد های  ISO 9001:2015, IATF 16949:2016 در شرکت  لولا خودرو  با ممیزی آقای نظریان ، آقای پورنقی و آقای الماسیه در مورخ 18 الی 20 آبان ماه سال 1398 با موفقیت این سازمان و دریافت گواهینامه از شرکت ایتالیا  Rina به انجام رسید.